Thông Báo Ban Chấp Hành TH/CTCT/DL Nhiệm Kỳ 20

In
 
 
Đây là thông tin về diễn tiến buổi họp ngày Đại hội Tổng Hội buổi sáng thứ bẩy 25 /5/2019 của Đại Diện Chủ Tọa Đoàn .Tại Thành Phố Westminster , Tiểu Bang California .

Kính thưa quý hội viên đồng môn & đồng khoá .

Sau khi báo cáo xong “ Tổng kết hoạt động của Nhiệm kỳ 19 “ trước toàn thể hội viên tham dự Đại hội vào sáng thứ bảy tại phòng họp Việt Báo .
Ban Chấp Hành Tổng Hội nhiệm kỳ 19 đã chấm dứt nhiệm kỳ của mình và sau khi vùng Đông Bắc không thành lập được BCH/TH nhiệm kỳ 20 như dự định . 
Buổi họp được bàn giao lại cho một thành phần Ban chủ tọa đoàn lâm thời gồm có sự tham dự của Sáu đại diện khóa : 1,2,3,4,5,6.
và một số hội viên đại diện cho các Hội địa phương về tham dự Đại hội Tổng Hội kỳ thứ 20 gồm có : 

1- Washington Seattle .
2-Oregon .
3-Oakland và vùng Vịnh .
4- San Jose .
5- San Diego .
6- Vancouver Canada .
7-Arizona.
8-Minnesota .
9-Louisiana.
10-Nebraska.
11-New Hampshire .
12-Massachusetts.
13-Washington D.C.
14-Georgia.
15-Florida .
16-Sacramento.


Đại Diện Chủ tọa đoàn :
-NT1 Nguyễn Văn Liên .
và các Đại Diện khác đã quyết định bầu chọn tại chỗ để lựa ra một Ban chấp hành cho Tổng Hội nhiệm kỳ 20 hầu giải tỏa bế tắc tạm thời do vùng Đông Bắc chưa thực hiện được . 
Tuy nhiên , đến nhiệm kỳ 21 (2021 - 2023 ) thì chúng ta cũng đã được các Hội  vùng Miền Trung nước Mỹ hứa sẽ đảm trách thành lập BCH/TH NK21 khi tới thời gian ấn định cho nhiệm kỳ sắp tới .

Thành phần các ứng viên chức vụ Tổng Hội Trưởng NK20 như sau :

1- NT5 Nguyễn đình Lê .
2- NT6 Nguyễn Ngọc Thân .
3- NT3 Vũ trọng Khảo .
(được đề cử bởi  NT5 Vũ Ngọc Chấn .)

-Hiện diện trong buổi họp sáng thứ bảy , ngày 25 /5/2019 có tổng số là 68 hội viên từ khắp các tiểu bang các nơi về tham dự Đại hội lần thứ 20 và trong số này gồm cả các ứng viên .
-Sau khi điểm danh sĩ số hội viên  hiện diện , cửa phòng hội được đóng lại .
-Thủ tục bầu phiếu theo thể thức phổ thông và  kín được tiến hành . 
-Sau đó các hội viên thứ tự từng người  xếp hàng bước lên bỏ phiếu trước sự hiện diện của các hội viên tham dự và đại diện của 3 ứng viên .
Kết quả chung cuộc như sau :

NT5 Nguyễn đình Lê : 04 phiếu .
NT6 Nguyễn Ngọc Thân: 21 phiếu
NT3 Vũ trọng Khảo : 42 phiếu 

Tổng cộng : 67 phiếu và 1 phiếu trắng do NT5 Nguyễn đình Lê đã nói trước là sẽ không bỏ phiếu . (68)

Thay mặt cho Chủ tọa đoàn , chúng tôi xin công bố :

NT3 Vũ trọng Khảo sẽ là :Tổng Hội Trưởng/TH/NK20 
với số phiếu được bầu là : 42 phiếu.

Tân Tổng Hội Trưởng đắc cử chấp nhận kết quả và hẹn gặp lại tất cả hội viên trong dạ tiệc bàn giao buổi tối cùng ngày .

Trân trọng cám ơn quý hội viên đã theo dõi bản tin tường trình  của chúng tôi .

TM. Chủ Toạ Đoàn .
NT1 Nguyễn văn Liên .

c/c : Xin các Đại Diện Khoá & Hội địa phương phổ biến trong MG các khoá và địa phương mình .  Cám ơn.

==============================================================

Danh Sách chính thức BCH/TH/NK20 .

Tổng Hội Trưởng : NT3 Vũ Trọng Khảo .
Tổng Hội Phó Ngoại Vụ : NT1 Nguyễn Mạnh Vỹ .
Tổng Hội Phó Nội Vụ : NT6 Nguyễn Ngọc Thân .
Thủ Quỹ : NT5 Nguyễn Minh Luật .
Tổng Thơ Ký : NT4 Nguyễn Tiến Đạt .
Phụ trách Đặc San Ức Trai : NT2 Đinh Hồng Lân .