Bạn Đang ở đây: Thông Báo

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Thông Báo

BS Hồ Hải kêu gọi ng dân Việt Nam ký vào đơn kiện tập đoàn Formosa

In PDF.
Tôi kêu gọi đồng bào Việt Nam hãy ký dùm thỉnh nguyện thư này để đuổi cổ tập đoàn Formosa ra khỏi Việt Nam. Mọi thông tin được website bảo mật không làm tổn hại đến bất kỳ ai.
 

Thông Báo về ĐH 50 Năm Thành Lập Trường ĐH/CTCT/Dalat

In PDF.
Để tiện việc sắp xếp chu đáo trong thời gian Kỷ niệm 50 Năm Thành lập ĐH.CTCT. BTC trân trọng thông báo :
 

Thông Báo của Ban Biên Tập Đặc San Ức Trai

In PDF.
Thay mặt BBT Đặc san Ức Trai , chúng tôi xin gởi lời chân thành cám ơn đến
 

Petition cho Linh Mục Thaddeus Nguyễn văn Lý

In PDF.
Kèm theo bên bưới là hai links đưa đến việc hướng dẫn ký tên vào thỉnh nguyện thư để vận động yêu cầu tà quyền cộng sản Việt Nam trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý do "Mission (päpstliche Hilfswerke) und Reporter ohne Grenze" đề xướng.
 

Phân Ưu cùng Tang Quyến NT2 Nguyễn Đức Phương

In PDF.

 

 Đồng Thành Phân Ưu cùng Tang Quyến NT2 Nguyễn Đức Phương của Liên Khóa Gia Đình Nguyễn Trãi.

 
Trang 7 của 61