Bạn Đang ở đây: Thông Báo

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Thông Báo

Cáo Phó của Gia Đình Cựu Đề Đốc Hải Quân, cựu Chỉ Huy Trưởng trường Đại hoc CTCT/Đà Lạt

In PDF.
Cáo Phó cựu Đề Đốc Tư-Lệnh Hải-Quân Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hoà, cựu Chỉ Huy Trưởng trường Đại Học CTCT /Đà Lạt, được Chúa gọi về ngày Chúa Nhựt 11 tháng 2 năm 2018 tại Fredericksburg, Virginia, USA.
 

Thỉnh nguyện thư kêu gọi ngăn chặn nhà ngoại giao CSVN làm tổng giám đốc UNESCO

In PDF.
Tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ vừa công bố một thư báo động và kêu gọi mọi người ký thỉnh nguyện thư trên mạng để phản đối việc ông Phạm Sanh Châu- một nhà ngoại giao CSVN- ứng cử vào vụ chức tổng giám đốc Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học Và Văn Hóa Liên Hiệp Quốc- UNESCO.
 

Thông báo về : Đại nhạc hội " Cám Ơn Anh " kỳ 11 tại San Jose

In PDF.
Nhận được lời kêu gọi giúp phổ biến và ủng hộ của Ban Tổ Chức Đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ thứ 11
được tổ chức vào ngày 06 tháng 8 năm 2017 tại thành phố San Jose , Tiểu Bang California
 

San Jose: Kính mời Biểu tình & Thắp nến tuần lễ thứ 58

In PDF.
 Trân trọng kính mời quý đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi: Biểu Tình & Thắp Nến đồng hành với đồng bào trong nước.
 

Biên bản phiên họp thường kỳ ngày 04 tháng 06 năm 2017

In PDF.
Kính gởi:
- Đại Diện các khóa NGUYỄN TRÃI .
- Hội trưởng các hội địa phương .
-Toàn thể cựu SVSQ đồng môn các khóa NGUYỄN TRÃI 
 
Trang 3 của 61