Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Phân Ưu

Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Phân Ưu cùng Gia Đình NT2 Đỗ Đăng Khôi VQNgoc 2957
2 Phân ưu cùng NT4 Phan Lạc Việt Nguyễn Trãi Âu Châu 3153
3 Khóc thương Thầy Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh TH/Cựu SVSQ/CTCT/ĐL/NK XIX 3160
4 Phân Ưu cùng Tang Quyến NT2 Nguyễn Đức Phương Liên Khóa Nguyễn Trãi 7352
5 GỬI THEO NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNG VMH 5539
6 Chia Buồn cùng Tang Quyến NT1 Nguyễn Phương Huy Liên Khóa NT 5007
7 Cáo Phó , Phân Ưu , Lễ cầu nguyện và tưởng niệm với Tang Gia NT2 Dương-xuân-Kính Liên khóa Nguyễn Trãi 3462
8 Chia buồn cùng tang quyến NT6 DOMiNICO Mai đình Tuấn Liên khóa Nguyễn Trãi 2843
9 Cáo Phó của tang gia NT1 Nguyễn Hữu Trí Nguyễn thị Nguyệt 2933
10 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Đặng Phú Thiệt NT2 Phạm Thanh Xuân 3355
11 Phân ưu cùng tang quyến NT2 Phan Gia Khương NT2 Trịnh Tùng 3694
12 Phân ưu cùng chị Lê Hoành Thái NT2 Trịnh Tùng 3451
13 Video Clip Cáo Phó : Cựu Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh Lưu Mỹ Tâm và Phạm Khanh, NT1 Phạm Đức Vượng 4083
14 Thành kính phân ưu cùng tang quyến cựu Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh Liên Khóa Nguyễn Trãi 4468
15 Phân Ưu cùng Tang Quyến NT2 Nguyễn Đại Loại Liên Khóa Nguyễn Trãi 3813
16 KHẤP BÁO: CỰU TÙ CHÍNH TRỊ, CỰU ĐẠI ÚY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA NGUYỄN ANH HẢO ĐÃ QUA ĐỜI Nguyễn Thu Trâm, 8406 3647
17 Phân Ưu cùng tang quyến NT2 Nguyễn Văn Luật Liên khóa Nguyễn Trãi 3568
18 Phân ưu cùng NT4 Liêu Văn Lắm K5 Âu Châu 3625
19 Phân ưu cùng gia đình NT4 Nguyễn Văn Hai Liên Khóa Nguyễn Trãi 3506
20 Vô cùng thương tiếc NT5 Nguyễn Kim Khôi Liên Khóa Nguyễn Trãi 3832
21 Vô Cùng Thương Tiếc NT3 Nguyễn Mậu Bình Liên Khóa Nguyễn Trãi 3717
22 Thành kính phân ưu cùng NT5 Nguyễn Viết Hòa NT4.5 Vũ Quý Ngọc 3376
23 Phân Ưu cùng gia đình NT2 Võ Duy Trị Liên Khóa Nguyễn Trãi 3472
24 Phân ưu cùng gia đình NT2 Nguyễn Hoàng Bào Liên Khóa Nguyễn Trãi 3490
25 Thư Cảm Tạ của NT5 Vũ Viết Tiên NT 5. Vũ viết Tiên. 3382
26 Chia Buồn cùng NT5 Vũ Viết Tiên Liên Khóa Nguyễn Trãi 3330
27 Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Chí Tường NT5 TMChính 3823
28 Phân Ưu cùng tang quyến NT2 Huỳnh Long NT5 Nguyễn Đình Lê 3738
29 Phân ưu cùng tang quyến NT2 Nguyễn Trọng Cường NT5 Nguyễn Đình Lê 3706
30 Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến Giáo Sư Nguyễn Văn Phú Cựu học sinh Hưng Đạo 3596
31 Phân Ưu cùng tang quyến NT5 Phạm Tấn Khải Liên Khóa Nguyễn Trãi 3903
32 Phân Ưu cùng NT4 Nguyễn Thanh Bình NT2 Ngô Minh Thảo 3623
33 Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Gia Cựu Trung Tá Vĩnh Huyền NT5 TRịnh Mộng Chính 3506
34 Thư chân thành cảm tạ của quả phụ NT4 Phạm gia Thái Quả Phụ Phạm Thái Mai 3707
35 Tiễn biệt NT4 Phạm gia Thái Liên khóa Nguyễn Trãi 3799
36 Tiễn Biệt NT1 Nguyễn Đình Thôn Liên khóa Nguyễn Trãi 4712
37 THƯƠNG TIẾC NT2 NGUYỄN NGỌC BÍCH Liên khóa NT 3997
38 Phân Ưu cùng NT6 Dương Xuân Long Ban chấp Hành Nhiệm Kỳ 16 3775
39 Phân ưu cùng tang quyến NT4 Vũ Mai Trường Liên Khóa Nguyễn Trãi 3893
40 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Huỳnh bá Thế Liên Khóa Nguyễn Trãi 3927
41 Phân ưu cùng anh chị NT6 Đặng Xuân Tạo Liên khóa NT 3720
42 Phân Ưu cùng NT5 Trần văn Khanh Liên Khóa NT 3542
43 Lời phân ưu của BCH với gia đình NT3 Bùi Công Khẩn NT5 Nguyễn Đình Lê 3724
44 Phân ưu Cùng Gia Đình NT4 Nguyễn Thanh Triều Liên Khóa NT 3650
45 Lời CẢM TẠ của NT1 Trần Tiễn Hà NT1 Trần Tiễn Hà 3844
46 Phân ưu cùng NT2 Đoàn Đức Quang Liên Khóa NT 3969
47 Phân ưu cùng NT4 Lê Minh Đức Liên Khóa Nguyễn Trãi 3776
48 Lời cảm tạ của Joseph Nguyễn Kim Quý Nguyễn Kim Quý 4068
49 Chia buồn cùng anh chị NT1 Trần tiễn Hà Liên Khóa NT 3959
50 Phân ưu cùng NT3 Hoàng Kim Thiện Liên Khóa nguyễn Trãi 3744
51 Chia buồn cùng NT1 Lê Văn Cước Liên Kháo nguyễn Trãi 3620
52 Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Văn Liên khóa Nguyễn Trãi 3793
53 Phân Ưu cùng anh Nguyễn Kim Quý Liên khóa Nguyễn Trãi 3868
54 Thành Kính Phân Ưu cùng chị NT1 Lê Văn Nghĩa Ban Chấp Hành TH 3319
55 Thành Kính Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Văn Xuân BCH Tổng Hội 3438
56 Thành Kính Phân Ưu cùng Chị NT2 Tăng Văn Đồng BCH Tổng Hội 3518
57 Lời Cảm tạ của NT5 Vũ An Hiển TP 3738
58 Cáo Phó của gia đình NT5 Vũ An Hiển NT5 Vũ An Hiển 3355
59 Phân ưu cùng NT5 Vũ An Hiển Khóa 5 3880
60 Phân ưu cùng NT4 Vũ Thế Nguyên NT4 Phan Tất Đạt 3525
61 Phân Ưu cùng NT1 Nguyễn Ngọc Viên NT1 Trần Minh Niên 3660
62 Thành Kính phân ưu cùng Anh Chị NT4 Ngô Chi NT5 Nguyễn Đình Lê 3644
63 Phân Ưu cùng NT5 vũ Ngọc Chấn Liên khóa Nguyễn trãi 3492
64 Lời Phân ưu của liên khóa Nguyễn Trãi cùng tang quyến Niên trưởng NT1 Anton BÙI NGỌC BÍCH Liên khóa Nguyễn trãi 3844
65 Lời cảm tạ của nữ sĩ Thiên Thu Thiên Thu 3717
66 LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH NT4 TRẦN THANH SƠN NT4 Trần Thanh Sơn 4316
67 Lời cảm tạ của tang gia NT1 Trần Quang Đoán Tang gia NT1 Trần Quang Đoán 4463
68 Thành Kính Phân ưu cùng Nt1 Phan Lừa Nt2 Nguyễn Hữu Tư 3783
69 Phân Ưu cùng NT4 Nguyễn Thanh Sơn NT2 Nguyễn Hữu Tư 3828
70 Phân ưu cùng gia đình NT1 Trần Quang Đoán Liên khóa Nguyễn trãi 3826
71 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Phan Ngọc Hòa NT2 Nguyễn Ngọc Bích 3676
72 VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NT2 NGUYỄN TRUNG HẢI Liên Khóa Nguyễn Trãi 3914
73 Chia Buồn cùng gia đình NT2 NGUYỄN HOÀNG MINH NT3 Trương Văn Vấn 3785
74 Lời cảm tạ của gia đình NT2 Nguyễn văn Chúc Nguyễn Thị Minh Hai 3941
75 Thành Kính Phân Ưu: NT2 Nguyễn Văn Chúc Liên khóa Nguyễn Trãi 4410
76 Thành Kính Phân Ưu cùng Chị NT2 Trần Văn Phòng Liên Khóa NT 3755
77 Vô Cùng thương tiếc NT4 Nguyễn Văn Long Liên khóa NT 4289
78 Chia buồn cùng Anh NT1 Phạm Văn Minh cùng Các Cháu và Tang Quyến Liên Khóa Nguyễn Trãi 3980
79 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Lê văn Nghĩa Liên Khóa Nguyễn Trãi 3772