Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Khóc thương Thầy Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Khóc thương Thầy Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh

In PDF.

 
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn cựu Đề Đốc
Lâm Nguơn Tánh
Nguyên Chỉ Huy trưởng Trường Đại Học CT Chính Trị/Đà Lạt
Nguyên Tư Lệnh Hải Quân Quân lực Việt nam Cộng Hoà
vừa từ trần Chủ Nhật ngày 11 tháng 2 năm 2018
tại Fredericsburg, Virginia, Hoa Kỳ
Hưởng Đại thọ 90 tuổi

Linh cữu được quàn tại Mullins & Thompson Funeral Home
1621 Jefferson Davis Highway, Fredericksburg, VA 22401


Chương trình Tang Lễ:

Thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 2018
11:00 AM – 01:00 PM: Phát tang và thăm viếng
06:00 PM – 08:00 PM: Nghi thức cầu nguyện với Knights of Columbus
08:00 PM – 09:00 PM: Lễ Phủ Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà

Thứ Năm ngày 15 tháng 2 năm 2018
Thánh Lễ an táng tại Thánh đường Saint Mary of the Immaculate Conception,
1009 Stafford Avenue, Fredenicksburg, VA 22401

Toàn thể Cựu Sinh Viên Sĩ quan Chiến tranh Chính Trị vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa Toàn năng sớm đưa Linh Hồn Francis về hưởng Nhan Thánh Người.


SVSQ NT 4
Lê Sơn
Đại diện