Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai Hình Ảnh Ức Trai Video Kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đại Học CTCT-Đà Lạt , 1991

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Video Kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đại Học CTCT-Đà Lạt , 1991

In PDF.
Thân mời các anh chị xem Kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đại Học CTCT-Đà Lạt , 1991 -Nguồn từ những cuốn băng VHS của NT2 Tran Gia Hiếu .Tôi chuyển qua từng clips một gởi cho các anh chị xem lại hình ảnh của thời kỳ đầu thành lập Hội Ái Hữu CSVSQ /DHCTCT.