Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai Hình Ảnh Ức Trai Kết quả bầu cử ĐH 18 ngày 23 5 2015

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Kết quả bầu cử ĐH 18 ngày 23 5 2015

In PDF.
Nhớ lại ngày 23 tháng 5 năm 2015 .Tham dự cuộc bầu cử TH 18. Khi thi Liên Danh 1 dẫn trước , khi thì thì Liên danh 2 vượt qua . Mọi người hồi hộp. Cuối cùng Thụ uỹ Liên danh 1 đã công nhận kết quả cuộc bầu cử và có tấm hình kỷ niệm trên. Khiến anh em vô cùng phấn khởi , vui vì lần đầu có cuộc đầu phiếu theo hình thức này .