Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai Hình Ảnh Ức Trai Video nghi lễ Phủ Kỳ , tưởng niệm và tiễn biệt cố NT2 Phan Gia Khương

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Video nghi lễ Phủ Kỳ , tưởng niệm và tiễn biệt cố NT2 Phan Gia Khương

In PDF.

Thư cám ơn của Đại Diện K2


Kính Gởi :

- Anh Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Hội Trưởng THAH/Cựu SVSQ/ĐHCTCT/Đà Lạt.
- Anh THP Nội Vụ Trịnh Tùng và BCH Tổng Hội.
- Niên Trưởng Nguyễn Mạnh Vỹ và Toán Quốc Quân Kỳ.
- Anh Hội Trưởng Nam Cali,
- Anh Trần Yên Hòa và BTC Lễ Phủ Kỳ & Tiễn Biệt Cố NT2 Phan Gia Khương.
- Quý anh chị tham dự Tang Lễ.

Kính thưa quý anh chị,

Thay mặt anh em K2, xin gởi đến quý anh chị lời cám ơn chân thành.

Với sự tổ chức đúng thủ tục nghi lễ, chu đáo và khéo léo của BTC Lễ Phủ Kỳ, cùng với sự tham dự của anh Tổng Hội Trưởng, và rất đông quý anh chị đến chào từ biệt NT2 Phan Gia Khương, đã làm cho tất cả chúng ta đều cảm thấy tự hào về Đại Gia Đình Nguyễn Trãi. Gia đình cố NT2 Phan Gia Khương và chúng ta đều cảm thấy ấm lòng trước tình cảm sâu đậm, thấm thía đầy nghĩa tình.

Trân trọng,

San Jose, ngày 8 tháng 3 năm 2015
TM/ Khóa Nguyễn Trãi 2
Đại Diện K2: NT2 Trần Thanh Kiều Diệp.