Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai Hình Ảnh Ức Trai " Đại Hội Đoàn Tụ Cựu SVSQ DHCTCT DALAT 1992"

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

" Đại Hội Đoàn Tụ Cựu SVSQ DHCTCT DALAT 1992"

In PDF.
 
Kính thưa Niên Trưởng NT1 Nguyễn Đức Luận,
 
       Thay mặt cho anh Tổng Hội Trưởng NT4 Nguyễn Tiến Đạt và các anh em trong BCH/TH/NK-17, tôi xin chân thành cám ơn Niên Trưởng đã có nhã ý thân tặng DVD Đại Hội Đoàn Tụ của Tổng Hội năm 1992 đã được NT NT1 NĐLuận  sưu tập và chi phí để chuyển hệ từ video VHS của thời bấy giờ qua DVD để BCH post lên mailgroup Tổng Hội gởi đến toàn thể quí Niên Trưởng và anh em các Khóa. Cũng chân thành cám ơn hai anh NT2 Huỳnh Trọng Thiệt và NT2 Trần Yên Hòa đã giúp post lên mailgroup Tổng Hội.
 
       Kính mời quí Niên Trưởng và anh em các Khóa thưởng lãm DVD Đại Hội Đoàn Tụ Tổng Hội Aí Hữu Cựu SVSQ Đại Học CTCT Đà Lạt diễn ra tại Orange County, California năm 1992 để quí Niên Trưởng và các anh được nhìn lại những hình ảnh của thời bấy giờ mà Nhị vị Chỉ Huy Trưởng và các sĩ quan tham mưu nhà Trường đến tham dự cùng anh em chúng ta. Đặc biệt là những hình ảnh thân thương và chân tình của cố ĐT/CHT Nguyễn Quốc Quỳnh, nay đã vĩnh viễn về miền miên viễn. Quí Niên Trưởng và các anh cũng được nhin thấy và nghe những lời phát biểu  như những ngày chúng ta còn thụ huấn nơi Trưòng Mẹ của Tr/Tá Văn Hóa Vụ Trưởng Hoàng Minh Hòa. Qua tin tức và hình ảnh sau cùng của các NT NT1 vừa mới thăm Thầy cũng như tin tức mới nhất từ anh NT2 Nguyễn Thế Thăng Hội Oregon thì thầy HMHòa đang đi vào đoạn cuối của con đường tử sinh. Xin quí Niên Trưởng và các anh cầu nguyện cho Thầy.

       Một lần nữa, chân thành cám ơn NT NT1 NĐLuận và các NT2 HTThiêt, NT2 TYHòa. Kính chúc Quí Niên Trưởng và tất cả anh em các Khóa cùng gia đình luôn vui và hạnh phúc.

Kính,

NT2 Trịnh Tùng
THP/Nội Vụ BCH/TH/NK-17.