Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai Hình Ảnh Ức Trai Hình Ảnh Tang Lễ của NT2 Nguyễn Trọng Cường

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Hình Ảnh Tang Lễ của NT2 Nguyễn Trọng Cường

In PDF.

 

Kính gởi Qúi Đồng Môn các Khóa và Qúi Vị Sĩ Quan Cơ Hữu,
 
Thay mặt cho BCH Hội Nam CA, chúng tôi chân thành cám ơn Qúi Vị đã bớt chút thì giờ đến tham dự  tang lễ cho Cố NT2 Nguyễn Trọng Cường tối ngày 28 tháng 2, 2013.Như Qúi vị xem trong hình Tang Gia rất cô đơn chỉ có bà Qủa Phụ NTC và 1 con trai, hầu hết là anh em và các chị trong Hội Nam CA.Theo lời yêu cầu gíup đỡ của NT Cường một mai khi anh qua đời (vì gia đình anh gặp khó khăn về tài chánh), chúng tôi hiểu hoàn cảnh của các khóa khác nên chỉ kêu gọi sự đóng góp trong K2, tuy nhiên cũng có một số Sĩ Quan Cơ Hữu và anh em các Khóa khác cũng đã tham gia.Một sự cải chính của Bà Qủa Phụ NT Cường rằng phần ghi "MIỄN PHÚNG ĐIẾU" trong phần cáo phó là do mẫu in sẵn của nhà báo, chị Cường rất lấy làm vui mừng và cảm động khi các anh chị đã nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị mà giúp đỡ, chị gởi lời đa tạ.Số tiền chúng tôi thu được khoảng 6000.00 USD sẽ tổng kết và có ĐD NT2 Nam CA, HT Nam CA, Thủ Qũi HVT và vài anh em khác sẽ đến tại nhà giao cho chị Cường vào thứ Bảy này.
 
Một lần nữa chân thành cám ơn Qúi Đồng Môn, Qúi vị Nhân Viên Cơ Hữu và gia đình.
 
May God  bless you all.
TM BCH Hội Nam CA.

 
NT2 DV Luan