Bạn Đang ở đây: Trang Chủ Văn Phòng Liên Lạc

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

# Tên Chức vụ Email
1 NT1 Nguyễn Văn Liên Đại Diện Khóa Nguyễn Trãi 1 Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
2 NT2 Đinh Hồng Lân Trưởng Ban Báo Chí Tổng Hội Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
3 Josef Trinh Quản Trị Viên Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
4 NT2 Hoàng Thế Kiệt Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Australia (10 ) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
5 NT2 Tần Đại Hữu Đại Diện Khóa Nguyễn Trãi 2
6 NT5 Josef Trinh Quản Trị Website: www.tdhctct.com Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
7 NT5 Nguyễn Đình Lê Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Bắc California ( 50) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
8 NT1 Nguyễn Mạnh Vỹ Cố vấn Tổng Hội Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
9 NT6 Nguyễn Ngọc Thân Tổng Hội Phó Ngoại Vụ
10 NT3 Trương Văn Vấn Đại Diện Khóa Nguyễn Trãi 3 Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
11 NT4 Tôn Tiến Khang Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Toronto Canada (10) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
12 NT4 Nguyễn Tiến Đạt Tổng Thư Ký Tổng Hội Ái Hữu cựu SVSQ/ CTCT/ ĐàLạt Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
13 NT4 Nguyễn Xuân Sơn Đại Diện Khóa Nguyễn Trãi 4
14 NT2 Phạm Đức Thịnh Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Colorado (8) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
15 NT6 Nguyễn Quý Bổng Tổng Hội Phó Ngoại Vụ Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
16 NT5 Trần Anh Long Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Ái Hữu Cưu SVSQ/DH/CTCT/DL NK 19 Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
17 NT5 Trần Anh Long Đại Diện Khóa Nguyễn Trãi 5 Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
18 NT3 Đặng Hiếu Sinh Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Dallas (TX) (8) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
19 NT3 Phạm Văn Long Tổng Hội Trưởng Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
20 NT6 Cao Minh Bửu Ngọc Đại Diện Khóa Nguyễn Trãi 6 Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
21 NT4 Lê Sơn Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Đông Bắc (20) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
22 NT1 Phạm Hữu Hùng Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Florida (10) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
23 NT4 Phạm Thiện Căn Tổng Thư Ký Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
24 NT2 Hồ Văn Đông Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Georgia (35) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
25 NT2 Trần Gia Hiếu Trưởng Ban Xã Hội Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
26 NT3 Nguyễn văn Điều Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Houston (TX) (31)
27 NT4 Phạm Hữu Huê Ủy Viên đặc trách Xã Hội 1 Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
28 NT3 Trần ngọc Danh Tổng Hội Phó Nội Vụ Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
29 NT 2 Phí Quang Thịnh Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Lousiana (7 - 10) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
30 NT5 Nguyễn Minh Luật Thủ Quỹ Tổng Hội Nhiệm Kỳ XIX Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
31 NT4 Nguyễn Quốc Ngữ Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Minesota (9) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
32 NT2 Đinh Hồng Lân Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Nam Cali (150) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
33 NT1 Trần Văn Vững Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Nebraska (8) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
34 NT6 Nguyễn Ngọc Thân Ủy Viên đặc trách Văn Nghệ
35 NT1 Trần Kim Khôi Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi N. Carolina (7) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
36 NT5 Nguyễn Đình Lê Ủy Viên đặc trách Mailgroup Tổng Hội Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
37 NT1 Bùi Phước Ty Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Đại Học CTCT Vùng Vịnh Kim Sơn Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
38 NT5 Josef Trinh Ủy Viên đặc trách Website Tổng Hội Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
39 NT6 Phạm N. Thế Hải Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Oklahoma (8) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
40 NT1 Nguyễn Lương Tâm Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Oregon (20) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
41 NT5 Trần Tri Phương Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi San Diego (20) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
42 NT1 Dương Văn Thanh Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi S. Carolina (4) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
43 NT4 Nguyễn Văn Xuân Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Washington State(20) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
44 NT4 Liêu văn Lắm Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Virginia/ Maryland Philadelphia & vùng phụ cận (19) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
45 NT4 Phạm Hữu Huê Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Sacramento (10) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.